Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Fyllnadsmaterialet under gatstenarna har försvunnit som nu "hänger i luften.

Rapporterat anonymt 12:39, fredag 17 juli 2020

Går sträckan varje dag och har uppmärksammat att bärlagret under gatstenarna försvunnit mer och mer. Efter de senaste regnen hänger stenarna bara i varandra och vägbanan "sackar". Finns på krönet av backen rakt utanför infarten till kommunhusets innergård

valfritt

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken