Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Buller från leveranser

Rapporterat anonymt 10:39, onsdag 15 juli 2020

Bstron på Havets hus tar emot matleverander med fordon som står på Strandvägen och inte backar in i avsedd ficka för leveranser. Det stör trafiken och framförallt bullrar fruktansvärt från kylaggregaten. Detta händer vid varje leverans som sker flera gånger per vecka. Katastrofbuller rakt upp i huset och altanen. Så ska det väl ändå inte vara när det finns en plats att backa in på!!!

valfritt

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken