Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Hinder på vägbanan

Rapporterat anonymt 15:33, onsdag 17 juni 2020

Står väldigt ofta bilar parkerade vid Mataffären som utgör ett hinder för person och busstrafiken, speciellt nu under sommaren då trafiken ökar. Utgör även risk för gångtrafikanter som ska gå över övergångsstället efter de felparkerade bilarna, då bilarna hindrar sikten.

valfritt

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken