Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Skymd sikt mot gångbana samt Göteborgsvägen

Rapporterat anonymt 13:24, tisdag 16 juni 2020

Buskar skymmer sikten när man kommer från Hellsfjällsliden och skall köra ut på Göteborgsvägen. Man måste nästan blockera hela gång och cykelbanan innan man har fri sikt åt vänster. Fastighetsägaren på höger sida har åtgärdat sin häck, men inte fastighetsägaren på höger sida (gamla prästgården)

valfritt

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken