Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Färgad förhöjning i korsningen?

Rapporterat anonymt 15:45, ons 10 juni 2020

Hej, Mer på Nytorpsvägen. Denna korsningen är det Väldigt mycket trafik i. Föräldrar o barn till/från Hövägen, skolorna, övriga aktiviteter och boende på gataan. Föräldrar och barn till från Kronan området. Tills att det finns en långsiktig planering kanske att höja upp denna korsning samt färglägga den, allt för att få ner farten för allt och alla.

valfritt

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken