Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Olovlig uppställning av husvagn på Vändplats/Kommunal mark

Rapporterat anonymt 10:02, tis 2 juni 2020

Fastighetsägare av fastighet Skårdal 35:1 har i Januari 2020 ställt upp husvagn och utfört plattsättning utanför husvagn. Denna uppställning av husvagn är olovlig då bygglov saknas och uppställningen är dessutom inom område för Vändzon där Parkering/uppställning inte är tillåten. Fastighetsägaren har ställt upp husvagnen på fastighet Skårdal 67:1 vilket dessutom är kommunal mark. Vi uppmanar er att ombesörja ärendet skyndsamt då det även stör trafiksituationen med tanke på att husvagnen är placerad i vändzonsområde.

valfritt

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken