Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Utsläpp i havet södra hamnen

Rapporterat anonymt 09:05, mån 27 april 2020

Utsläpp i havet,upptäcktes 25 april 2020 fortfarande 27 april 2020, luktar smörjolja, är som vitt ister fastnar på kroppen,,AKUT

valfritt

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
Sandbacka Park
Högbovägen 45
811 32 Sandviken