Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

All gatubelysning avstängd

Rapporterat anonymt 22:07, måndag 20 april 2020

Uppmärksammat under kvällen. All gatubelysning kring Stamvägen, Östergatan, Östra Gränsgatan är nedsläckt.

valfritt

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken