Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Sned stolpe sv020

Rapporterat av Danijela Todorovic, 14:15, onsdag 8 april 2020

Hej, Det finns en stolpe vid min tomtgräns som är sned/skadad och som jag tror tillhör va, se bifogad bild. Tacksam om ni kan laga/rikta upp stolpen.

valfritt

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken