Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Gångväg används som uppställningsplats.

Rapporterat anonymt 06:48, tisdag 18 februari 2020

Ni har gjort ett fantastiskt arbete med att fixa gångstigen mellan Rundelsgatan och lekplatsen. Tidigare var den lerig och hal, nu är den jättebra. Tack för det. Men vad var det som gjorde att ni slutade vid bilhindret? Resterande bit ut mot vägen är glashal p.g.a gamla löv. Gångstigen saknar helt belysning och används som parkeringsplats men även som uppställningsplats för allehanda skräp, byggmaterial och gamla släp. Jag vet inte vad fastighetsägarna ska sköta men det är svårt att gå där i kolmörker dåligt klippta buskar och en massa skräp.

valfritt

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken