Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Trillade handlöst 1 december över en cementsugga hörnet Smedgatan och cykelvägen Bygatan - i totalt mörker - skurit upp smalbenet och infektion i ett sår 10 dagar efter.

Rapporterat anonymt 18:46, tors 12 december 2019

Vänligen ta bort denna cemnentsugga (grannars gäster har också trillat här) eller sätt upp en gatlykta.

valfritt

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken