Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Nedskräpning

Rapporterat anonymt 10:38, lör 23 november 2019

Ale kommun som lagt ut försäljning av en avstyckad tomt med adress Sandliden 16 bör sopa gatan. Delar av den flis som bildades när träd röjdes ligger kvar på vägbanan. Det riskerar att sätta igen brunnar vilket kan orsaka översvämning.

valfritt

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken