Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Blinkande lycktstolpe (lampa)

Rapporterat anonymt 05:44, mån 4 november 2019

Belysningsstolpen mellan carportarna för Bohushöjdsvägen 74 samt 76 står och tänder och släcker sig med ca 30 sekunders mellanrum. När den väl lyser ger den fullgott ljus vilket jag tänker innebär att det kanske inte är lampan som är trasig.

valfritt

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken