Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Skyltar

Rapporterat anonymt 10:34, ons 9 oktober 2019

I början av Högholmsvägen står en skylt på asfalten. Det finns två skyltar uppsatta om förbud att köra där med motordrivna fordon. Behövs skylten?

valfritt

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken