Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Proppfull papperskorg/hundlatrin

Rapporterat anonymt 14:56, lör 5 oktober 2019

På gång- och cykelvägen från Sagagatan ner mot Baldersgatan finns denna papperskorg som, återigen, inte har blivit tömd på flera, flera veckor! Bajspåsarna är slut sedan länge.

valfritt

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken