Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Gångväg i mörker

Rapporterat anonymt 23:17, lör 7 september 2019

Gångväg som ligger i mörker Höga träd och buskar som vuxit upp till enorm storlek. Endast en gatubelysning på mitten av gångvägen. Många känner rädsla och otrygghet att gå i mörkert. Vänligen såga ner de höga träden och röj upp så gående kan känna sig trygga .

valfritt

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken