Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Farlig infart

Rapporterat anonymt 18:01, mån 2 september 2019

Asfalt saknas på infart till Folksagornas väg. Och boende upplever att det är svårt att se snabba cyklister på cykelvägen, önskemål på fartsänkande åtgård på cykelbanan, då det är väldigt svårt att se upp i backen då cykelbanan har en sväng.

optional

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken