Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Belysningen på hamnpromenaden (bryggdelen bort mot grillplatsen) fungerar ej. Likaså är det fel på belysningen på de två första stolparna efter träbryggan (vid grillplatsen och vid Ålevikens beach Volleyplaner)- gatlyktan vid infarten vid parkeringen för Långevik (alldeles vid vägen) är också ur funktion.

Rapporterat anonymt 10:57, fre 23 augusti 2019

Det är dels lamporna som sitter vid räcket på landsidan av träbryggan och dels belysningsstolpar som inte ger ljus. I vintras fungerade dessa belysningar. Nu när kvällarna börjar bli mörka är det becksvart. De måste ha slutat fungera någon gång under sen vår - sommar.

valfritt

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken