Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Asfalt borta på tre ställen

Rapporterat av Peter Persson, 22:55, mån 15 juli 2019

Asfalt borta på tre ställen utan varningsskyltar för vägarbete vid tre hus. Höll på att trilla ordentligt när jag kom med rullskidorna. Viktigt med varningsskyltar när asfalten är ersatt av grus/sten

valfritt

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken