Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

2 stycken sönderslagna gatulampor som glaset ligger på gång/cykelväg. Vid bussvägen som förbinder GustafLarssons väg med Vättarnas Väg.

Rapporterat av Carina Gustafsson, 20:20, mån 24 juni 2019

Lamporna har varit sönderslagna i några veckor.

optional

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken