Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Svårframkomligt efter Kuststigen

Rapporterat anonymt 11:10, sön 7 april 2019

Hej! En kort sträcka av Kuststigen är här svårframkomlig beroende på en nyligen avverkning. Ledens markering är delvis skadad. Med vänlig hälsning Anders

valfritt

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken