Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Hej, kan ni i fortsättningen starta uppsamlingen av flis senare på morgonen. Det startas rubt kl 05.00.'Har gjorts så i fketa år ich påtalat detta. Ni skulle ändra det fick jsg tilk svar flrra året. Kl 06 är humant. Späreacav dagen innan eller kör efter 18 då de flesta bilar åkt.

Rapporterat anonymt 07:29, fre 22 mars 2019

Sr ovan

valfritt

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken