Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Gatubelysning fungerar ej

Rapporterat anonymt 19:24, tis 26 februari 2019

Jag har klagat ett flertal ggr om gatubelysning och nu har de varit i sönder länge. Nu är det dessutom tre stycken på rad som är kass och jag vill ha detta fixat snarast då det har varit så i minst två månader.

optional

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken