Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Sedan över ett dygn så står det en norskregistrerad Volvo med takbox och blockerar min infart timm min fastighet på Skepparegatan 1. Jag kan. Ju inte bötfälla ägaren själv, men den är dessutom felparkerade av annan anledning enligt kommunens egna regle

Rapporterat anonymt 19:18, ons 5 december 2018

Jag har påpekat att parkering på gatorna runt Ankargatan och Skepparegatan är ett problem tidigare. Nu kommer jag inte in på min egen parkering återigen. Kan man tänka sig lite förstärkt övervakning över en tid så kanske vi får en viss lättnad i det vi upplever som lite kaos och anarki. Det har ju byggts nya fastigheter i området och ytterligare nya är på G. Vimpeln gör sitt och parkering på gamla elektrolux är tidsbegränsad. Jag kan inte se att varken kommunen eller andra hjälper till här. Jag försöker vara trevlig när jag ser uppenbara tokigheter, men att kväll efter kväll komma hem och bli blockerad är ju rätt frustrerande. På Fixa min gata möts jag dessutom oftast av total tystnad, vilket bör strida mot ett antal stadgar i kommunallagen och förvaltningslagen. Enligt information på denna hemsidan, så skickas ju uppgifterna till kommunen. Med vänlig hälsning Magnus Blomqvist Ankargatan 3. Alingsås.

valfritt

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken