Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Reflexstolparna som finns på den östra sidan av Kalmarvägen upp mot Sunnanvindsvägen, ligger ner och en del av dem ut på vägen. Dessa är en trafikfara.

Rapporterat anonymt 11:36, fre 9 november 2018

Dessa problem har varit sen mars månad 2018 och har inte åtgärdats. Eftersom en del av dessa små reflexstolpar ligger ut på körbanan är dom en fara för trafiken. Dom har inte heller den effekt dom ska ha som visar att det finns en hög kant invid gång och cykelbanan. Hoppas detta åtgärdas innan snön kommer. Kalmarvägen östra sidan upp mot Sunnanvindsvägen.

optional

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken