Tillbaka till samtliga rapporter

Tomt som behöver rensas på ogräs och buskage till tomtgräns i söder. Ej fungerande lyktstolpe som är överväxt med murgröna och taggig rosenbuske. Rosenbusken hänger ut över infartsväg till fastighet Krabbeholmsvägen 3 och Landsvägen 34 34

Anonym rapport i kategori Träd och buskage, 11:08, sön 30 maj 2021

Skickades till Skurups kommun, 2 minuter senare

Ogräs brer ut sig över södra delen på den tomten. Likaså växer murgrönan som nu täcker lampa och stolpe och rosenbusken brer ut sig i söderläge och hänger nu ut över infartsvägen till de båda fastigheterna. Har påpekat detta för ca 1 år sedan, då togs enbart ogräset bort. Gräs bör även klippas i södradelen av tomten, inte enbart vid gränsen till Landsvägen.

RSS-flöde för uppdateringar till denna rapport Erhåll epost när uppdateringar ges till denna rapport

Uppdateringar

 • Hej och tack för din anmälan,

  Vi kommer behandla ert ärende och återkommer.

  Hälsningar Skurups kommun

  Tillstånd ändrat till: Utreds

  Postat anonymt 08:16, mån 31 maj 2021

 • Hej och tack för din anmälan,

  Vi kommer behandla ert ärende och återkommer.

  Hälsningar Skurups kommun

  Tillstånd ändrat till: Löst

  Postat anonymt 08:23, mån 31 maj 2021

 • En kommunarbetare var här och klippte lite på rosenbusken som växer på en icke fungerande lyktstolpe tillsammans med murgröna. Sen har inget mer blivit gjort. Ogräset växer över tomten (Fanns för en bensinstation på tomten)Det behövs rensas bort ogräs och ovannämda buskar, likaså vildvuxet ogräs från tomten ner mot infartsvägen till berörda fastigheter. (Denna väg är en samfällighet)

  Tillstånd ändrat till: Öppen

  Postat anonymt 17:34, sön 27 juni 2021
  Fortfarande öppen, via enkät

 • Hej igen,

  Buskaget planeras tas bort till hösten.

  Slänten som angränsar till fastigheten: Krabbeholmsvägen 3, kommer inom kort bli klippt.

  Hälsningar Skurups kommun

  Tillstånd ändrat till: Löst

  Postat anonymt 11:37, mån 28 juni 2021

 • Gräset på slänten som angränsar till fastigheten är fortfarande inte klippt. Även ogräset på tomten är ej åtgärdat

  Tillstånd ändrat till: Öppen

  Postat anonymt 13:37, mån 26 juli 2021
  Fortfarande öppen, via enkät

 • Hej,

  Nu har slänten omhändertagits.

  Tack för ni använt FixaMinGata.

  Hälsningar Skurups kommun

  Tillstånd ändrat till: Löst

  Postat anonymt 08:34, tis 17 augusti 2021

 • Fortfarande öppen, via enkät, 17:00, mån 23 augusti 2021

 • Gräset på slänten som gränsar till en samfällighetsväg som är en infart till fastigheterna på Krabbeholmsvägen 3 och Landsvägen 34 har blivit klippt nu. Men ogräs på tomten, som gränsar upp till Landsvägen är inte åtgärdat, likaså stort buskage kring en ej fungerande lyktstolpe. Ogräset finns mest på den södra delen av tomten. Tomten behöver dessutom planas ut. Ojämnt, stora stenar och gropar lite överallt.

  Tillstånd ändrat till: Öppen

  Postat anonymt 17:11, mån 23 augusti 2021

 • Hej,

  Belysningsstolpen med växtlighet kring sig, planeras tas bort till hösten.

  Det finns för dagen inget planerat arbete att jämna till grusytan.

  Tack för ni använt FixaMinGata.

  Hälsningar Skurups kommun

  Tillstånd ändrat till: Löst

  Postat anonymt 09:30, mån 30 augusti 2021

Den här rapporten är nu stängd för uppdateringar. Du kan skapa en ny rapport på samma plats.