Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Ständig översvämning

Rapporterat anonymt 11:33, tors 11 januari 2018

Vatten rinner nedför slänten över vägen. Förvärrats av gallring av träd och buskar på parkområden och av att diket i nederkanten av slänten som skall leda bort vattnet vuxit igen. Innebär att gräsmattan utefter Madens samfällighet är sank och vattensjuk.

optional

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken