Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Uppgrävd gata försvårar trafiken!

Rapporterat anonymt 17:44, mån 2 oktober 2017

Ramsbovägen har varit uppgrävd en längre tid. Detta försvårar påtagligt framkomligheten. Ingen info på kommunens hemsida. Hur länge ska detta pågå???

optional

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken