Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Hur går det med ny avfallsstation

Rapporterat anonymt 06:02, tis 19 september 2017

Jag skulle vilja vara Hur det går med flytten av avfallsstation. Är det klart? Om inte, när förväntas det bli klart? Får vi ett meddelande när det är färdigt? Vad förväntas vi utan bil göra tills det är åtgärdat?

optional

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken