Kontakta teamet

Du vill anmäla missbruk, personlig inforation, eller motsvarande i följande rapport:

Flera hål i asfalten på Skomakaregatan, utanför/längs med parkeringarna till Skurupshems lägenheter. Jag cyklade och ramlade då jag kvällstid inte såg hålet. En äldre dam skadade foten när hon kom gående och trampade ner i ett av hålen. Hört att de inte ska åtgärdas förrän man ska dra om rören? Gör det inom snar framtid då innan fler olyckor händer.

Rapporterat anonymt 14:51, måndag 13 april 2020

Se ovan. Flera hål i olika storlekar som gör att gående och cyklister riskerar skadas, framförallt när man kommer där kvällstid och inte se hålen.

valfritt

Gillar du inte formulär?

Du kan kontakta teknisk support på info@fixamingata.se.

FixaMinGata är en tjänst som tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening med ca 100 medlemskommuner, med gemensamt intresse av e-tjänster. Du kan kontakta Föreningen Sambruk via post:

Föreningen Sambruk
c/o Sandvikens kommun
811 80 Sandviken